รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
65 หมู่ 3   ตำบลพุดซา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

Email : admin@pudsa.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :