ภาพกิจกรรม
การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2564
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2564 โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
1.นายบัณทิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
2.นางสาวไพลิน หวักลุ่มกลาง นักวิชาการศึกษา
3.นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,11:41   อ่าน 209 ครั้ง