ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิด On-site 2/2564
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน On-site นำโดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นายบัณทิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,14:07   อ่าน 485 ครั้ง