ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน 2/2564
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2/2564
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ได้รับโอกาสในการต้อนรับ คณะทำงาน จากสพฐ.
นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพิน บุญวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการ สพม.นม. และคณะ

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,10:32   อ่าน 471 ครั้ง