ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับต่างๆ ระดับอุดมศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:21   อ่าน 45 ครั้ง