ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ