ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การออกแบบการ์ด Fanmeeting ชั้นม.1 2/2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุหัสชา ดาบสันเทียะ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,11:04   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน รายวิชา video editor ชั้นม.2 2/2565 ครูสุหัสชา ดาบสันเทียะ ครูประจำวิชา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุหัสชา ดาบสันเทียะ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,10:23   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้าง website ด้วย google site ชั้นม.3 2/2565 ครูสุหัสชา ดาบสันเทียะ ครูประจำวิชา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุหัสชา ดาบสันเทียะ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,10:01   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบ google sketchup ครูสุหัสชา ดาบสันเทียะ ครูประจำวิชา
ชื่อนักเรียน : ผลงานนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,09:37   อ่าน 144 ครั้ง