ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:54  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก บูรณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:53  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิณณพัต การบรรจง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:53  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธิรัตน์ นามพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:53  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ โพนโต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:52  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:52  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงษ์ ผลดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:48  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาริญา ทาบโลหะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:25  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายธนชัย แถมกลาง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:18  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลังสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุหัสชา ดาบสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,15:59  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..